تبلیغات
بروبچ پیام نور کرج - کاهش مدت زمان تحصیل در دانشگاه پیام نور

رئیس دانشگاه پیام نور گفت: مدت زمان طولانی تحصیل دانشجویان دانشگاه پیام نور هزینه های بسیاری را به دانشگاه تحمیل می کند که با برنامه ریزی های انجام شده به دنبال کاهش این مدت زمان هستیم.
دکتر سید محمد حسینی گفت: مدت طولانی تحصیل دانشجویان در دانشگاه پیام نور باعث شده تا برنامه ریزی های دانشگاه در صرفه جویی منابع محقق نشود که به همین منظور به دنبال کاهش مدت زمان تحصیل در در مقاطع مختلف دانشگاه پیام نور هستیم. وی خاطرنشان کرد: با توجه به این که دانشگاه پیام نور از کمترین امکانات بیشترین بهره برداری را انجام می دهد، می تواند الگویی مناسب برای دانشگاههای کشور در اصلاح الگوی مصرف باشد. رئیس دانشگاه پیام نور تاکید کرد: با برنامه ریزیهای انجام شده، آموزشهایی برای پرسنل و کارکنان دانشگاه پیام نور پیش بینی شده تا این افراد بتوانند هر کدام چندین کار را انجام دهند و به خوبی پاسخگوی مراجعان باشند. حسینی در ادامه گفت: از سوی دیگر با تفویض اختیار به استانها و واحدهای بزرگ رفت و آمدها و مشکلاتی که دانشجویان و دانشگاهیان در سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور دارند را به حداقل کاهش خواهیم داد تا در هزینه و وقت این افراد نیز صرفه جویی شود.وی اظهار داشت: همچنین ثبت نام و انتخاب واحد اینترنتی دانشجویان در طول سال تحصیل گذشته دانشگاه پیام نور را در صرفه جویی هزینه ها کمک کرد.


  • آخرین ویرایش:-